Geluidshinder of -overlast is een alsmaar meer voorkomend probleem. Geluid, of vaak erger nog: lawaai… je wordt er overal mee geconfronteerd. Het gekke aan geluid vaak is dat je het pas merkt op momenten dat er eens géén lawaai of geluid is. Denk maar aan machines in je productieafdeling of toestellen zoals pc’s, printers of telefoons op kantoor. Als je eens een keertje vroeger of later op het werk bent, dan merk je pas hoe ‘stil’ het er kan zijn. Vaak merk je geluid niet op, maar het is er wél aanwezig. Erger is het wanneer je er niet kunt door slapen, voortdurend gestoord wordt in je activiteiten of gewoon nergens nog rust vindt. Denk bijvoorbeeld aan het voortdurend geblaf van de hond van de buren of treinen die bijna in je achtertuin voorbij razen. Of heb jij een buurman die al jarenlang verbouwingen aan het doen is, met de nodige breek- en booractiviteiten, en dit het liefst in zijn weekends – en dus ook in jouw weekends – doet? Het zijn voorbeelden die jammer genoeg maar al te vaak voorkomen. Maar wanneer spreek je precies van geluidsoverlast en wat doe je er aan? Een eerste stap in de goede richting is een geluidsmeting laten uitvoeren. Zo heb je alvast een objectief oordeel en heb je iets tastbaars voor als je actie wil ondernemen.

Diverse soorten geluidsbronnen, breng ze in kaart

Geluidsoverlast heeft vaak te maken met verschillende geluidsbronnen. Er bestaan meerdere soorten geluid. Zo bestaat er bijvoorbeeld contactgeluid en luchtgeluid. Contactgeluid is geluid dat ontstaat door contact met een oppervlak: hard stampen op de vloer boven jou, slagen op metaal in een metaalverwerkend bedrijf of deuren die hard dicht slaan bijvoorbeeld. Luchtgeluid daarentegen ontstaat door trillingen die veroorzaakt worden in de lucht. We denken hierbij aan muziek die te luid staat, een baby die heel veel huilt of het geluid van burenruzies.

Naast hinder van veel lawaai is er ook vaak hinder van laagfrequent geluid. Een radio die een eindje van je woning staat te spelen hoor je niet echt goed meer. Alleen de bastonen dringen nog door. Of denk aan geluidsschermen die men heeft geplaatst langs autowegen. Ze vangen de hoge tonen op maar de lage tonen blijven zich verspreiden. In jouw huis hoor je enkel nog een soort bromgeluiden. Laagfrequent geluid kan gegarandeerd even veel hinder veroorzaken als lawaai. Het enige verschil is dat men er zich vaak niet van bewust is en dat men er bijgevolg ook niet zo veel aandacht aan besteedt. Fout dus!

Laat het geluid meten door een professioneel bedrijf

Geluid en vooral de overlast die het veroorzaakt, laat je best meten door een gespecialiseerd bedrijf. Met aangepaste apparatuur komen ze het aantal decibel meten. Deze cijfers liegen niet. Wist je dat je bij 80 decibel al schade kan oplopen aan je oren en dat bij 120 decibel je gehoor voor de rest van je leven kan beschadigd zijn? Bij 140 decibel heb je gewoon pijn aan je oren. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en ‘meten is weten’ zijn twee cliché gezegden die het hier toch maar weer doen.

Wat kun je ondernemen tegen geluidshinder of -overlast?

Als het inderdaad is aangetoond dat je regelmatig aan geluidsoverlast bent blootgesteld, kun je actie ondernemen. Misschien ben je bij je buur al gaan klagen over zijn nogal luidruchtig leven. Probeer alvast uit te leggen wat zijn geluid met jou doet en welke invloed het heeft op je gezondheid. Misschien is hij er zich niet eens van bewust en kom je toch nog tot een overeenkomst. Voor bedrijven gelden er gelukkig wetten op geluidsoverlast. Zo zijn ondernemingen uit de horeca gebonden aan wetgevingen rond geluidshinder. Deze zijn beschreven in het Activiteitenbesluit. Bij klachten over geluid dat van buiten komt, kun je bij het gemeentebestuur terecht. Denk bijvoorbeeld aan lawaai dat voortkomt uit het verkeer. Eventueel kun je met verschillende buren een gezamenlijke klacht indienen. ‘Hoe harder je roept, hoe meer men je hoort’ is hier alweer een cliché maar met hoe meer mensen je klacht indient, hoe beter men gehoor geeft aan je klacht.

Uitzonderingen zijn mogelijk, hou hiermee rekening

Zoals bij alle regeltjes en wetten zijn er uitzonderingen. Soms kan het niet anders of er is geluidshinder. Denk bijvoorbeeld aan een bouwproject vlak naast jouw deur of wegenwerken in je straat. Ook het hoge aantal cafés in eenzelfde straat in het centrum van de stad kan geluidsoverlast veroorzaken. Dit laatste is een situatie die historisch zo gegroeid is. Aan de situatie zelf valt weinig aan te doen. Bij nieuwe projecten van stadsplanning en nieuwbouwprojecten wordt met geluidsoverlast tegenwoordig heel erg rekening gehouden. De inplanting van de gebouwen en het gebruik van akoestisch isolatiemateriaal wordt grondig bekeken vooraleer er goedkeuring voor het project wordt gegeven.

Zelf actie ondernemen: isoleren

Ben jij het slachtoffer van geluidshinder? Dan kun je voor een groot deel zelf aan de slag gaan. Je kunt je woning voorzien van allerhande akoestische isolatie. Denk hierbij aan geluidsisolerende wanden of geluidswerend glas. Opnamestudio’s gebruiken het al jaren, en het is zeer efficiënt. Kieren en gaten zijn vaak ook wegen waarlangs geluid van buiten naar binnen komt. Stop ze goed dicht. Let echter wel op dat je woning niet té goed geïsoleerd wordt, dit is uiteraard ook niet zo goed voor je gezondheid.

En heb jij zelf klachten gekregen dat je vaak te veel lawaai maakt? Dan kun je deze geluidsisolerende maatregelen uiteraard ook bij jou toepassen. Isoleer de drumkamer van je zoon of het repetitiehok van je popgroepje zo goed je kan. Of zoek desnoods een andere locatie. Hoe minder klachten, hoe betere vriendjes je blijft met je omgeving.

Geluidsoverlast? Laat je adviseren en bijstaan!

Als je van mening bent dat je met geluidsoverlast te maken hebt, laat je goed adviseren en spreek een professionele firma aan. Het geluid wordt gemeten in functie van het soort geluid. Je krijgt rapporten over de ernst van de zaak, over de oorzaak en over wat de gevolgen kunnen zijn voor je gezondheid. En je krijgt ook advies wat je er kunt aan doen. Met andere woorden: je staat er niet alleen voor!